Saturday, May 19, 2012

Улс төрийн Боловсролын Академийн 15 жилийн ойн үеэр явагдсан сургалт

"Төрийн удирдлага" мэргэшүүлэх курс СЭЛЭНГЭ-2008

Сэлэнгийнхэн дипломоо авлаа

УТБА 15 жилийн ойн цэнгүүн

Шалгалт

2007

Иргэний боловсрол ба төр TMTV

Иргэний боловсрол ба төр TMTV

Иргэний боловсрол ба төр TMTV

Иргэний боловсрол ба төр


 Иргэдийн үүсгэл санаачилгын хөдөлгөөн, зохион байгуулалт

Иргэний боловсрол ба төр

КАС

Apr 19, 2004

Тайваны судлаач

Mar 31, 2004

Ховдын салбар

Jul 30, 2004

Либерал дээд сургуульAug 21, 2006

Aug 21, 2006

Apr 20, 2006

Apr 20, 2006

Mar 29, 2006

Mar 29, 2006

Mar 16, 2006

Mar 16, 2006

Aug, 2004

Aug 6, 2004

Семинар

Нутгийн Удирдлагын асуудал Завхан, Хөвсгөлд

?


Монгол-Германы чуулган - 2007

Oct 17, 2007

Нутгийн өөрөө удирдах байгууллага ба байгалийн нөөцийн төвлөрсөн бус менежмент


Нутгийн өөрөө удирдах байгууллага ба байгалийн нөөцийн төвлөрсөн бус менежмент
2007.10.02-03

КАС

Mar 12, 2007

КАС

Jan 17, 2007

Хүчирхэг орон нутаг - Хөгжлийн баталгаа

Хүчирхэг орон нутаг - Хөгжлийн баталгаа

Өмнөговь, Даланзадгад, 2006.08.14-16

Монгол-Германы чуулганы V бага хурал


Уул уурхай, эрчим хүчний салбарт Монгол-Германы хамтын ажиллагааны боломж.
Монгол-Германы чуулганы V бага хурал
Улаанбаатар. 2006.07.14

2006.03.31


Академийн хамт олон зуны сургалт цуглралтын үеэр. / Булган аймаг

Академийн хамт олон зуны сургалт цуглралтын үеэр.
Булган аймаг  - 2008

Монгол улсын үндсэн хуулийн үзэл баримтлалын асуудалд

Монгол улсын үндсэн хуулийн үзэл баримтлалын асуудалд
2000.11.10

УТБА-н Удирдах Зөвлөлийн гишүүн Б. Баттүвшин төрийн Удирдлагын асуудлаар илтгэл тавив

УТБА-н Удирдах Зөвлөлийн гишүүн  Б. Баттүвшин  төрийн Удирдлагын асуудлаар илтгэл тавив
2000.02.11

prof. Dr. Beate Neuss


 prof. Dr. Beate Neuss in Mongolia

May 4, 2008
Ulaanbaatar, Mongolia

2008 05 05