Saturday, May 19, 2012

УТБА-н Удирдах Зөвлөлийн гишүүн Б. Баттүвшин төрийн Удирдлагын асуудлаар илтгэл тавив

УТБА-н Удирдах Зөвлөлийн гишүүн  Б. Баттүвшин  төрийн Удирдлагын асуудлаар илтгэл тавив
2000.02.11
Нутгийн өөрөө удирдах ёсны асуудлаар зохион байгуулсан Шинжлэх Ухааны Бага хуралд доктор Б. Чимид илтгэл тавив.

No comments:

Post a Comment