Saturday, May 19, 2012

Монгол улсын үндсэн хуулийн үзэл баримтлалын асуудалд

Монгол улсын үндсэн хуулийн үзэл баримтлалын асуудалд
2000.11.10

Эрдэм шинжилгээний бага хурал дээр ҮХЦ-н гишүүн В. Удвал үг хэлэв. 
Бага хуралд УТБА-н гүйцэтгэх захирал Д. Ганбат илтгэл тавив. 


No comments:

Post a Comment